Staze

staza 4 – 5 Kušići – Marijanin zavičaj -Milandža  5 km
  Kušići -Sokići -Milandža 5 km
Staza 7 Kušići – Bratuljska česma 3 km
  Vila Angelina – ruža vetrova 1 km
Staza 3 Kušići – ruža vetrova – Glintići 3.5 km
Staza 2  Kušići – Crkvina – Zarići 3 km
Staza 6  Kušići – ruža vetrova – Petrovići 3 km

Pešačke staze