STAZE

staza 4 – 5

Kušići – Marijanin zavičaj -Milandža

5 km

 

Kušići -Sokići -Milandža

5 km

Staza 7

Kušići – Bratuljska česma

3 km

 

Vila Angelina – ruža vetrova

1 km

Staza 3

Kušići – ruža vetrova – Glintići

3.5 km

Staza 2 

Kušići – Crkvina – Zarići

3 km

Staza 6 

Kušići – ruža vetrova – Petrovići

3 km